OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM 57 PUŁKU PIECHOTY IM. KAROLA II"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 57 pułku piechoty im. Karola II.
   

 2. Odznaka jest jednostopniowa.
   

 
 

 1. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić  10 miejscowości położonych na terenie kraju, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznak.
   
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem 57 pułku piechoty im. Karola II”


Biedrusko, Poznań, Dębowa Łąka, Głowno, Kobylnica, Wierzonka, Swarzęc, Czerniejewo, Września, Kostrzyn, Nekla, Czeluścin, Zaniemyśl, Środa, Niezgoda, Słupca, Mchówek, Wiśniowe  Góry, Nowiny Brdowskie, Krośniewice, Bielice, Wały, Rybie, Świniary, Antoniewo, Piątek, Młogoszcz ,Górki Pęcławskie, Oradki, Rogoszyn, Michałówka, Pokrzywnica, Janowiec, Pludwiny, Domardzyn, Bielawy, Łuby, Bielawskie, Zgoda, Biesieradz  Rudny, Będków, Błędów, Chąśna, Emilianowo, Litynek, Witowice, Tułowice.